bELASTINGADVIES

Belastingaangiften

Alle fiscale aangiften deskundig verzorgd

Ons belastingadvies is er op gericht jouw onderneming zo in te richten, dat je maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Door te investeren in educatie en ons lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs zijn wij continue op de hoogte van de nieuwste fiscale ontwikkelingen om jou te ondersteunen.

Horizontaal Toezicht: Snel zekerheid en duidelijkheid

Omdat Harrier accountancy-bedrijfsadvies continu investeert in kwaliteit is er een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Dit convenant houdt in dat wanneer wij jouw aangifte doen voor de inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting, deze niet in het reguliere toezicht wordt meegenomen en je snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangift

Deelnemen aan Horizontaal Toezicht

Als je wilt deelnemen aan Horizontaal Toezicht neem dan contact met ons op. Als je via ons jouw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting of jouw BTW-aangiften laat verzorgen dan kun je via ons deelnemen. Aan deelname aan Horizontaal Toezicht zijn wel voorwaarden verbonden, waarover we van te voren duidelijke afspraken met je zullen maken.

Belastingadvies

Vanzelfsprekend adviseren wij binnen de grenzen die wet en regelgeving aan ons stelt. En ook staren wij ons niet blind op alleen fiscaal voordeel. Want ook andere aspecten, zoals het beheersen van risico’s en het veilig stellen van het opgebouwde vermogen, mogen niet uit het oog worden verloren. Fiscaal optimaliseren zonder zorgen noemen wij dat. Dan blijkt er nog steeds veel meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken. Laat ons gratis en geheel vrijblijvend een fiscale check doen van de huidige fiscale opzet van jouw onderneming en wij laten je direct alle optimalisaties zien. Zodat je de meerwaarde van ons belastingadvies zelf ervaren.

Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Wij investeren continue in kwaliteit door permante scholing en door ons lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs en SRA. Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving en vertalen deze naar jouw specifieke situatie. Vanzelfsprekend wijzen we je op alle ontwikkelingen die voor jou relevant zijn