Academie

Wij organiseren regelmatig workshops,  verzorgd door onze professionals of gastsprekers over actuele onderwerpen die voor jou relevant zijn. In een informele sfeer worden complexe thema’s vertaald naar jouw praktijk. Daarnaast is het een prima gelegenheid om te netwerken met andere aanwezige relaties.

Financieel optimaliseren voor ondernemers in de kinderopvang

Harrier accountancy-bedrijfsadvies bedient veel ondernemers in de kinderopvang. Doordat wij veel kleinschalige kindercentra bedienen hebben wij een goed inzicht in verschillen in resultaten tussen deze ondernemingen. Daarnaast beschikken wij via Branche In Zicht ook over landelijke branchecijfers. Tijdens deze bijeenkomst nemen we de mogelijkheden voor financiële optimalisatie door met de deelnemende ondernemers.

Doelgroep:
Datum:
Aanvangstijdstip:
Locatie:

Ondernemers in de kinderopvang
13 november 2018
19:00 uur
Harrier accountancy-bedrijfsadvies

Kinderopvang Branche Kennis

Eindejaarstips & Mobiliteit

Eindejaarstips

Het jaar loopt ten einde en het is goed om stil te staan hoe het oude jaar zo goed mogelijk kan worden afgesloten en het nieuwe jaar zo goed mogelijk kan worden opgestart. Denk daarbij aan de volgende thema’s:
– de werkkostenregeling;
– de omzetbelasting van 6% naar 9%;
– overige eindejaarstips.

Mobiliteit

Mobiliteit is tegenwoordig meer dan de keuze voor het type lease-auto. Een mix van openbaar vervoer, de (elektrische) fiets en de (lease-) auto vraagt om maatwerk binnen uw onderneming. Ook fiscaal gelden er diverse alternatieven. Hoe zorgt u ervoor dat u het gewenste gedrag faciliteert? Wat zijn de financiële gevolgen voor zowel werkgever als werknemer? Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij u de mogelijkheden zien. 

Doelgroep:
Datum:
Aanvangstijdstip:
Locatie:

Ondernemers met personeel
10 december 2018
19:00 uur
Harrier accountancy-bedrijfsadvies

Mobiliteit Lease-auto Lease-fiets E-bike

Creditrating en Financiering

Hoe kijkt een bank of ander financier naar uw onderneming. Wanneer is uw financieringsaanvraag kansrijk. Wij nemen met u de systematiek van credit-rating door en laten zien hoe te verstrekken zekerheden van invloed zijn op de risico-beoordeling door financiers en dus het gehanteerde rentepercentage. Zo kunt u beoordelen of u niet te veel rente betaald op uw financiering. Daarnaast laten wij u zien waar een succesvolle financieringsaanvraag aan moet voldoen.

Doelgroep:

Datum:
Aanvangstijdstip:Locatie:

Ondernemers met externe financiering en/of een financieringsbehoefte
15 januari 2019
19:00 uur
Harrier accountancy-bedrijfsadvies

Credit-rating financieringen

Efficiënt administreren

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van de financiële administratie volgen elkaar in rap tempo op. Vaak worden nog niet alle mogelijkheden die uw financiële software u biedt benut. Daarnaast geven wij een kijkje in de toekomst. In deze workshop behandelen we alle opties:
– auto-coderen;
– scan & herken;
– bankkoppelen;
– koppelen loonadministratie;
– elektronisch factureren.

Doelgroep:
Datum:
Aanvangstijdstip:
Locatie:

Verantwoordelijken voor de financiële administratie
5 februari 2019
19:00 uur
Harrier accountancy-bedrijfsadvies

Efficient Digitaal Boekhouden

Factureren aan de overheid

Doet u zaken met de overheid? Dan is het belangrijk dat u voorbereidingen treft op e-facturering. Want vanaf 18 april 2019 is dit verplicht voor alle aanbestedende diensten van gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen.  E-factureren is iets anders dan per mail een PDF of UBL-bestand te sturen. U kunt een e-factuur op verschillende manieren naar de Rijksoverheid sturen. Dat kan geautomatiseerd vanuit uw eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van Simplerinvoicing. Of handmatig via factuurportalen binnen het Simplerinvoicing netwerk of via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid. De laatste optie kost veel tijd en heeft daarom niet de voorkeur. Hoe het dan wel moet leggen wij uit tijdens deze workshop.

Doelgroep:
Datum:
Aanvangstijdstip:
Locatie:

Iedereen die zaken doet met de overheid
5 maart 2019
19:00 uur
Harrier accountancy-bedrijfsadvies

E-factureren aan de overheid