Visie

We staan aan de vooravond van een  totale verandering van de accountancy markt. Een markt waarin het financiële proces volledig geautomatiseerd is.  Daarom hebben wij vanaf de start geinvesteerd om dit efficiencyvoordeel te realiseren. Dat betekent dat alle uitwisselingen met externen plaats vinden middels SBR na accordering  door de klant via ons klantenportaal. In Nederland was ons kantoor één van de eerste die deze technologie toepaste, getuige dit filmpje uit 2011!

We realiseren hergebruik van (geautomatiseerd gecontroleerde)  data en door toepassing van een master taxonomie, van waaruit alle rapportages, inclusief de jaarrekening, worden gegenereerd. Vanzelfsprekend werken wij met scan&herken, bankkoppelen etc., maar dat doen we al jaren. De toegevoegde waarde zal in de toekomst gelegen zijn in het bieden van een assurance van de beheerde informatie enerzijds en de analyse en interpretatie van deze informatie anderzijds.De accountant zal veel meer een regisseur worden van digitale informatiestromen, die op ieder gewenst moment leiden tot een financiële of andere verantwoording.