Missie

Voor hetzelfde geld een beter resultaat!

Dit is onze missie en daar handelen we naar. In onze dienstverlening staat de realisatie jouw ambitie centraal. Onze klanten zijn bedrijven in het midden- en kleinbedrijf met een omvang tot 50 medewerkers. Juist binnen deze bedrijven zijn, met een gerichte aanpak van de interne organisatie, snel betere resultaten te behalen. Harrier heeft dit onderverdeeld in drie thema's: CTRL, HR en ICT. CTRL staat voor het optimaliseren van de administratieve organisatie, voor lagere kosten en meer inzicht, HR voor betere performance van uw personeel en ICT voor efficient werken tegen minimale kosten.

Het traditionele domein van de accountant is hierbij niet toereikend. De adviseur moet zich verdiepen in de business van zijn klant. Daarvoor gebruiken wij ForecastXL, een nieuwe innovatieve IT-tool.Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de verbeterpotentie binnen jouw onderneming in kaart brengen. Samen stellen we vast welke aspecten bepalend zijn voor realisatie van de ambities. Deze vertalen we in kpi’s die op drie niveaus worden ingezet: realisatie, forecast en ambitie. We sparren  zeer frequent met de klant over de afwijkingen tussen de forecast en de realisatie. Deze gezamenlijke  de gap-analyses en de daarop ondernomen acties leiden aantoonbaar tot verbetering van jouw bedrijfsvoering. Daar waar nodig schakelen wij in overleg met jou onze partners in, zonder onze missie te vergeten.