HARRIER-HR

Ieder mens heeft unieke talenten en is gemotiveerd die in te zetten. Daarvoor is vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig. Duidelijker verantwoordelijkheid en verwachtingen vaststellen en communiceren leidt tot binding, motivatie en beloning.
Harrier zorgt voor helderheid in functies, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Wij betrekken uw personeel vanuit hun eigen competenties en functie-invulling bij de doelstellingen van uw bedrijf. Contracten die duidelijkheid scheppen over eisen en wensen zorgen er voor dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemer duidelijk zijn vastgelegd. Een afgepast systeem van beoordelen en belonen hoort hier vanzelfsprekend bij. Zodat iedereen weer weet waar hij aan toe is.

 Voor hetzelfde geld een beter resultaat.