Jaarrekening

Het financiele jaarverslag

Je wilt inzicht in de financiële ontwikkeling van jouw bedrijf. Om de onderneming te besturen is goede managementinformatie onontbeerlijk en vooral voor intern gebruik bedoeld. De jaarrekening is het financiële verslag over het boekjaar van de ondeneming dat ook een verantwoordingsdocument is, bijvoorbeeld voor de bank of aandeelhouders. De jaarrekening bevat de balans, de winst- en verliesrekening inclusief een toelichting op beide en eventueel het kasstroomoverzicht. Bij een bv of coöperatie geldt de verplichting om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een verkorte balans met toelichting te deponeren.

Duidelijk financieel inzicht

Steeds vaker wordt de (inhoud van de) jaarrekening op een digitale manier uitgewisseld met de belangrijkste gebruikers van de jaarrekening, bijvoorbeeld financiers en belastingdienst. In alle gevallen moet niet te eenvoudig worden gedacht over de wijze van presentatie van de diverse posten in de jaarrekening. De jaarrekening geeft de bank inzicht in jouw bedrijf, op basis waarvan zij beslissen de onderneming wel of niet te willen financieren. De fiscale winst bepaalt uiteindelijk het belastbare bedrag en dus de te betalen belasting.

Deskundigheid vereist

Wij stellen het jaarverslag van jouw bedrijf samen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Met onze deskundigheid zorgen wij er voor dat het juiste inzicht wordt verschaft en dat maximaal van de fiscale mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Wil jij weten of jouw jaarrekening voldoet aan de te stellen eisen? Neem dan contact met ons op en we geven je snel zekerheid!