Corporate Finance

De waarde is niet de prijs

De waarde van een onderneming niet per definitie de prijs wordt betaald. Elke situatie is anders en het bepalen van een passende waarde vraagt dan ook om deskundigheid om deze nuances te vertalen in de waardebepaling. Om te beginnen moet de vraag gesteld worden met welk doel er een waarde wordt bepaald. Gaat het om een aan- of verkooptransactie, het uitkopen van een vennoot of aandeelhouder of betreft het een overdracht in de familiesfeer, waarbij met name de belastingdienst een juiste onderbouwing wil zien voor de waarde van de onderneming. 

Aankoopbegeleiding

Als je een bedrijf wilt overnemen is de doelstelling dat je na de overname er beter voor staat dan er voor. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van een betere marktpositie of het behalen van synergievoordelen. Toch moet je deze motiven op voorhand niet te veel mee laten wegen in de prijs die je bereid bent te betalen. Voorafgaande van het onderhandelingsproces moet je je goed voorbereiden en dan gaat het niet alleen om de financiële aspecten. Hoe staat de onderneming er organisatorisch voor? Hoe ziet het personeelsbestand er uit? Zijn er sleutelfunctionarissen die bepalend zijn voor het reilen en zeilen van de onderneming? Wat zijn de risico's die aan de onderneming kleven? Wij helpen je met beide benen op de grond te laten staan en niet te laten meeslepen in een prijsopdrijvend onderhandelingsproces. Wij zorgen er samen met jou voor dat je de juiste prijs betaald onder de juiste voorwaarden en waarbij risico's zoveel mogelijk worden afgedekt. Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid bij het aan- en verkopen van bedrijven weet jij je gesteund.

Verkoopbegeleiding

Bij het verkopen van jouw onderneming hangt de te kiezen strategie samen met de doelstellingen die je hebt. Wordt de onderneming overgedragen binnen de familie of aan medewerkers of wordt het bedrijf verkocht aan de meest biedende partij. Deze uitgangspunten bepalen het te volgen traject. In alle gevallen is een goede voorbereiding belangrijk om jouw bedrijf succesvol te kunnen over dragen. Wij ondersteunen je graag in dit proces. Op financieel, organisatorisch vlak, maar ook door eventueel de structuur van jouw onderneming aan te passen. Hierbij betrekken wij vanzelfsprekend ook de fiscale aspecten om er voor te zorgen dat na verkoop op een plezierige manier verder kunt met je leven. 

Verken jouw mogelijkheden

Aan- of verkoop van een onderneming. Het zijn altijd ingrijpende beslissingen die je maar één keer goed kunt doen en die bepalend zijn voor de verdere toekomst. Laat je daarom door ons adviseren, zodat je zeker weet dat je alle mogelijkheden hebt verkend en de juiste keuzes maakt!