Aangiften

Fiscaal optimaliseren

Onze fiscale advisering is er op gericht jouw onderneming zo in te richten, dat je maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt. Door te investeren in educatie en ons lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs zijn wij continue op de hoogte van de nieuwste fiscale ontwikkelingen om jou te ondersteunen. 

Horizontaal Toezicht: Snel zekerheid en duidelijkheid

Omdat Harrier accountancy-bedrijfsadvies continu investeert in kwaliteit is er een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Dit convenant houdt in dat wanneer wij jouw aangifte doen voor de inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting, deze niet in het reguliere toezicht wordt meegenomen en je snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangifte.

Deelnemen aan Horizontaal Toezicht

Als je wilt deelnemen aan Horizontaal Toezicht neem dan contact met ons op. Als je via ons jouw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting of jouw BTW-aangiften laat verzorgen dan kun je via ons deelnemen. Aan deelname aan Horizontaal Toezicht zijn wel voorwaarden verbonden, waarover we van te voren duidelijke afspraken met je zullen maken.