Kinderopvang

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich straks meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen straks beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een aantal maatregelen:

  • Straks volgt een mentor de ontwikkeling van een kind en bespreekt deze met ouders en school.
  • Baby's worden straks in de eerste plaats verzorgd door medewerkers met een pedagogische achtergrond. Medewerkers op een babygroep krijgen scholing specifiek gericht op baby's.
  • Er mogen straks minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Ook mogen straks alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan, en niet meer tijdens het brengen en halen van kinderen.
  • De buitenschoolse opvang krijgt meer ruimte voor aanvullende 'anders-gekwalificeerde' beroepskrachten, zoals sporttrainers of kunstenaars.
  • De eisen voor speelruimte, zowel binnen als buiten, worden flexibeler.
  • Op elke kinderopvang moet een beroepskracht aanwezig zijn die beschikt over een kinder-EHBO certificaat.

Uurprijs kinderopvangtoeslag 2018

De maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 geïndexeerd met 2,74%. Dat is de voorlopige vaststelling en staat naast de verhoging met € 0,07 (dagopvang) en € 0,08 (bso) ter compensatie van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet IKK.