Bouw

De bouw rekent op verdere groei in 2018

De bouw trekt aan, maar is nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Ondernemers zien voor volgend jaar dan ook voldoende ruimte voor een verdere groei van de omzet met bijna 9 procent en een toename van de winst met ruim 6 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De financiële positie van bouwbedrijven is verder verbeterd en de branche denkt in 2018 extra te gaan investeren. Financiering kan daarbij een remmende factor zijn, zo geeft een groot deel van de bouwondernemers aan. Het tekort aan vakmensen vormt eveneens een belangrijke bottleneck. Efficiënter werken wordt dan ook als belangrijkste kans gezien.

Verdere groei van omzet en winst verwacht

De bouw trekt over de volle breedte aan en dit komt terug in positieve prognoses voor de omzet en de winst. Ondernemers gaan ervan uit dat de omzetgroei in de komende twaalf maanden verder zal aantrekken (+8,8%). De winstverwachtingen zijn iets behoudender: een groei van iets meer dan 6%. Beide prognoses blijven enigszins achter bij de mkb-gemiddelden.

Financiële positie bovengemiddeld sterk

De financiële positie van bouwbedrijven is sterker geworden en het aantal faillissementen neemt af; een trend die een paar jaar geleden is ingezet. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage bouwbedrijven dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen is gestegen van 75% in 2015 naar 80% in 2016. Dit is beter dan het mkb-gemiddelde (78,7%). Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, gedaald van 16% in 2015 naar 7,1% in 2016.

Moeilijke toegang tot krediet potentiële rem

De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich in een hogere investeringsbereidheid. Bouwbedrijven verwachten in 2018 bijna 5% meer te gaan investeren. Tegelijkertijd neemt de kredietbehoefte maar heel licht toe. Daarbij geeft bijna een derde van de bouwondernemers aan dat externe financiering een belangrijke bedreiging is. De investeringen zullen dus waarschijnlijk vooral uit eigen middelen worden gedaan. Dit hangt deels ook samen met de lastige toegang tot krediet, vooral voor micro-ondernemingen. Uit SRA-onderzoek onder haar leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. De bouwsector kan zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.

Tekort aan gekwalificeerd personeel

Naast financiering blijft het tekort aan vakkundig personeel in de bouw een sterk belemmerende factor van formaat. Door de groei van de afgelopen jaren trekt de werkgelegenheid aan. Veel bouwbedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers, maar het aanbod van vakmensen blijft sterk achter bij de vraag. Bijna twee derde van de bouwondernemers ziet dit als een belangrijke bedreiging voor de groei. Ze blijven daarom ook volgend jaar stevig inzetten op efficiënter werken.