Binnenvaart

Groei voor de Nederlandse binnenvaart

De Nederlandse binnenvaart kent de komende jaren groei, maar deze vlakt wel af. Deze conclusie kan getrokken worden uit een middellange termijn prognose, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Voor het komende jaar geldt nog een groei van 2,5%, in de jaren erna vlakt dit af naar 1,1% groei per jaar. Het totale vervoersvolume van de binnenvaart ontwikkelt zich naar 344 miljoen ton in 2021. Ter vergelijking: in 2016 werd er nog 318 miljoen ton vervoerd en voor 2017 wordt er 326 miljoen ton verwacht. Een belangrijke oorzaak voor de afvlakkende groei is een afname in de kolenvolumes (‑2,3%).

Panteia maakte een uitsplitsing voor de vervoersvolumes van droge ladingvaart, tankvaart en duwvaart. Het onderzoeksbureau verwacht onder andere een stijging van 21 miljoen ton in het vervoersvolume voor de droge ladingschepen tot 2021. Daarnaast blijkt uit schattingen dat de tankvaart ruim 6,6 miljoen ton extra lading zal vervoeren in 2021. Voor de duwvaart voorziet Panteia een beperkte daling van 1,8 miljoen ton.

Kansen voor binnenvaart op vlak van duurzaamheid

De feitelijke uitstoot is altijd afhankelijk van de hoeveelheid, de afstand en de leeftijd van de motor in het voer- of vaartuig. Schepen en treinen zijn altijd energiezuiniger dan vrachtwagens, omdat ze meer lading per keer vervoeren. Per tonkilometer stoten schepen drie tot zes maal minder CO2 uit dan vrachtwagens. Hierdoor kan ook op de lange termijn voor deze duurzame modaliteiten een aanzienlijk voorsprong op het wegvervoer behouden blijven. De gemiddelde levensduur van een schip en de motor is in de binnenvaart hoger dan die in het wegtransport. Dit heeft een lagere vervangingssnelheid van bedrijfsmiddelen (zoals de motor) tot gevolg. Een langere levensduur van de onderdelen is ook duurzaam. Ook liggen er veel kansen door innovaties zoals hybride motoren of motoren op alternatieve energiebronnen, waaronder LNG en electrisch.

Moeilijke toegang tot krediet potentiële rem

De binnenvaartbranche is onverminderd kapitaalintensief. Innovaties vragen om noodzakelijke investeringen om de voorsprong op het vlak van duurzaamheid te behouden en verder uit te bouwen. Binnenvaartondernemers ondervinden belemmeringen bij de toegang tot reguliere bancaire financieringen. Bij de grootbanken is de financiering ondergebracht bij een aantal gespecialiseerde kantoren. De investeringen zullen vooral uit eigen middelen worden gedaan. Voor het aanvragen van krediet moet breder gezocht worden dan alleen een bancair krediet, het zogenaamde gestapeld financieren. Er zijn specifieke financieringsmogelijkheden voor de binnenvaart. Wij ondersteunen u graag bij een succesvolle aanvraag!